Zakres usług
- Ocena zagrożenia wybuchem
- Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
- Impregnacja ognioochronna:
  • Drewno
  • Stal
  • Tkaniny
- Konserwacja i przeglady:
  • Gaśnice
  • Systemy wykrywania pożaru
  • Oddymianie
  • Oświetlenie ewakuacyjne
  • Hydranty
- szkolenia;